USG Dopplera

Badanie ultrasonograficzne metodą Dopplera w krakowskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Revita, pozwala na szybkie i precyzyjne określenie stanu drożności żył i zapewnia stałą kontrolę układu krążenia. Pacjenci, którzy decydują się na wykonanie takiego badania, mają pewność, że jego wyniki są miarodajne, gdyż w NZOZ Revita, wszystkie badania wykonywane są z zastosowaniem najnowocześniejszej aparatury medycznej i prowadzone przez doświadczonych lekarzy, których wiedza i umiejętności stanowią najlepszą gwarancję poprawnej diagnozy.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REVITA
Jana Pawła II 7 gabinet 37
34-130  Kalwaria Zebrzydowska
tel. 601 555 914